Katalog
Informace

Doprava a platba

Způsoby platby

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

Způsoby plateb:
• platba v hotovosti (pouze při osobním odběru zboží v provozovně prodávajícího)
• platba dobírkou
• platba bankovním převodem
• on-line splátkový prodej

Dodavatel je oprávněn v určitých případech požadovat před dodávkou zálohu ve výši až
100 % hodnoty objednávky. V případě, že zákazník nesouhlasí se zaplacením zálohy, májí prodávající i zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky nebo v případě že zákazník v minulosti nepřevzal zásilku zaslanou na dobírku, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.


Dodání zboží

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Ve vyjímečných případech může být dodací lhůta delší. V případě, že některé zboží nebude skladem, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího ohledně dalšího postupu. U zboží, které není na skladě, může být dodací lhůta 5 až 8 týdnů od objednání, v závislosti na druhu výrobku.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku.

Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Dopravu zboží na určenou adresu zajišťuje prodávající. Náklady na dopravu se stanovují v závislosti na zvoleném způsobu dopravy, přepravní vzdálenosti a rozměrům zboží. Vzhledem k povaze prodávaného zboží, zejména jeho rozměrům a váze, je možné, že náklady na dopravu budou stanoveny individuálně s přihlédnutím ke skutečně vynaloženým nákladům. Prodávající se zavazuje zákazníka o skutečné výši nákladů na dopravu informovat před zahájením přepravy zboží. Nesouhlasí-li zákazník s výši nákladů na dodání zboží, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. V každém případě, a to i v případě neporušeného obalu zásilky, je kupující povinen nejpozději v den doručení zkontrolovat, zda zboží v obalu je nepoškozené a kompletní. Pokud kupující zjistí jakoukoli škodu na zboží, je povinen toto oznámit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po doručení. Pokud se tak nestane a kupující oznámí poškození zboží později, nenese prodávající odpovědnost za škody způsobené při dopravě zboží.

V případě, že zákazník uplatnil v objednávce Dopravu zdarma při nákupu nad 2000 Kč a při vrácení části objednávky zbylá část objednávky nedosáhne této částky, bude při vrácení peněz na účet odečtena částka za dopravné, které si zákazník v objednávce zvolil, jako by se stalo v případě, že zákazník neobjedná nad 2000 Kč.